"Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny"

                                                                    
(J. Wolker)
 

Co bychom měli znát

Dojde-li k úmrtí doma:

 • volejte lékaře - ten vystaví ohledací list zesnulého
 • přivolejte pohřební službu, která zajišťuje nepřetržité svozy zesnulých /
  CM mobil NONSTOP - 602 550 465
 • co nejdříve navštivte kancelář pohřební služby - kontakt

Pokud došlo k úmrtí v nemocnici:

 • navštivte kancelář naší pohřební služby - kontakt

Ke sjednání obřadu si prosím vezměte:

 • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
 • rodný list a oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
 • šaty, které jste si vybrali pro zesnulého k obřadu
 • občanský průkaz objednavatele obřadu
 • kartičku zdravotní pojišťovny zesnulého (pokud je k dispozici)