sjednat pohřeb

Ochrana osobních údajů

Při objednání služeb Vás poprosíme o podepsání dokumetu ohledně Ochrany osobních údajů. Jeho znění uvádíme níže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů vypravitele /objednavatele/ pohřbu.

Já, objednavatel, uděluji souhlas se zpracováním osobních dat ze zákonné potřeby k zajištění objednávky kremace, pohřbu, svozů a jiných služeb objednaných u PS CM.

a to identifikační osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa trvalé bydliště a osobní kontaktní údaje: doručovací adresa, mobil a e-mailová adresa či identit. údaje vydané státem.

Souhlasím se zpracováním osobních a kontaktních údajů či identifikačních údajů vydaných státem k vytvoření objednávky, v účetnictví PS CM a také s příp. zasláním těchto údajů ostatním právnickým subjektům na jejich vyžádání a subjektům- organizacím podílejících se na vyřízení pohřebních služeb a matrik.

Kontaktní údaje – mobil a emailová adresa nebudou archivovány pokud již nebudou potřebné pro účel, pro který byly  zpracovávány např. pro uzavření objednávky pohřebních služeb / a to po převzetí urny, květin, svozu a dalších služeb zde objednaných / pokud byla řádně provedena úhrada za objednané pohřební a jiné objednané služby .

V databázi PS CM budou dle zákona archivovány objednávky v papírové formě s identifikačními  osobními daty –  titul, jméno, příjmení a trvalé bydliště, či ident. údaje vydané státem, příp. zasílací adresy uložené 5 let v papírové podobě / a v účetní databázi elektronické a papírové dle zákona/

Osobní kontaktní údaje budou vymazány v případě, že nebude ohrožen či znemožněn zákonný důvod zpracování osobních údajů, stejně jako požadavek omezit zpracování dat a právo na přenositelnost údajů. Zpracování je založeno na souhlasu, který  vypravitel pohřbu podepsal a následně jej odvolá a učiní tak podepsaným písemným oznámením zaslaným na adresu PS CM Hybešova 42, 602 00 Brno. Odpovíme v písemné podobě.

Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Máte právo získat výpis svých osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Sjednejte rozloučení online / Zavolejte nám